องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา อารยเกษตร"


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วสนตำบลด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิก ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา อารยเกษตร"  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่แปลงเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา" นางทองย้อย  ภูมิโคกรักษ์ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-26
2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22