องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุทิน โสงขุนทด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.092-8919538นายชุม ธงสันเทียะ
นายบุญมี เทียงจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
โทร.089-5794757
โทร.096-6845556
นายสุนทร กองสูงเนิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

โทร.0857805396