องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นายปัณณทัต นอขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
   
  นางสาวสายน้ำผึ้ง ตีราพิพัฒน์  
  พนักงานจ้างทั่วไป