องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการ [ 26 เม.ย. 2565 ]91
2 แบบฟอร์มงานบริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]88
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]96
4 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]90
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]87
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว [ 26 เม.ย. 2565 ]89
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว) [ 26 เม.ย. 2565 ]89
8 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม) [ 26 เม.ย. 2565 ]89
9 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]92
10 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 26 เม.ย. 2565 ]98
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 เม.ย. 2565 ]90
12 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 เม.ย. 2565 ]95
13 การแจ้งถมดิน [ 26 เม.ย. 2565 ]98
14 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 เม.ย. 2565 ]89
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 เม.ย. 2565 ]92
16 การแจ้งขุดดิน [ 26 เม.ย. 2565 ]96
17 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 26 เม.ย. 2565 ]90
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 26 เม.ย. 2565 ]91
19 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 26 เม.ย. 2565 ]95
20 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 26 เม.ย. 2565 ]95
 
หน้า 1|2