องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 21 เม.ย. 2566 ]31
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/พัสดุ [ 28 เม.ย. 2565 ]114
3 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 28 เม.ย. 2565 ]124
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 เม.ย. 2565 ]117
5 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 เม.ย. 2565 ]112