องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/พัสดุ [ 28 เม.ย. 2565 ]79
2 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 28 เม.ย. 2565 ]87
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 เม.ย. 2565 ]76
4 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 เม.ย. 2565 ]75