องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายแผนหรือแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2566 ]31
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]31
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]31
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]29
7 การดำเนินการตามนโยบาย ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]115
8 จัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]113
9 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]114
10 ประกาศการบริหารงานบุคคล [ 23 เม.ย. 2565 ]116
11 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลฯ ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]107
12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]112
13 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]115
14 ประกาศนโยบายและความโปร่งใส ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]112
15 ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]107
16 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]113
17 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2563 ]113
18 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]104
19 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง [ 13 พ.ค. 2563 ]113
20 หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]115
 
หน้า 1|2