องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบาย ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]49
2 จัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]49
3 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร ปี 65 [ 28 เม.ย. 2565 ]47
4 ประกาศการบริหารงานบุคคล [ 23 เม.ย. 2565 ]50
5 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลฯ ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]48
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]47
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]49
8 ประกาศนโยบายและความโปร่งใส ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]51
9 ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]46
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]49
11 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2563 ]48
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]47
13 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง [ 13 พ.ค. 2563 ]48
14 หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]48
15 เรื่อง-นโยบายการกำกับดูแลฯ.ปี-63 [ 8 ม.ค. 2563 ]44
16 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน [ 2 ต.ค. 2562 ]47
17 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 มิ.ย. 2562 ]46
18 ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 4 มิ.ย. 2562 ]47
19 ประกาศนโยบายและความโปร่งใส-ปี-2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]47
20 เรื่อง-นโยบายการกำกับดูแลฯ [ 19 เม.ย. 2562 ]49
 
หน้า 1|2