องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]83
2 หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]78
3 ประกาศการบริหารงานบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]82
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2565 ]89
5 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง [ 28 เม.ย. 2565 ]84
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล [ 23 เม.ย. 2565 ]119
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 23 เม.ย. 2565 ]93
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 23 เม.ย. 2565 ]81
9 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัย ปี65 [ 14 ม.ค. 2565 ]79
10 มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]78
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]79
12 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก [ 1 ต.ค. 2562 ]88