องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA


รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ