องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

    รายละเอียดข่าว

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ