องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ