องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  

จัดประชุมเพื่อติดตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในห้วงไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565

พร้อมกับแนะนำกรรมการใหม่     เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ