องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)


รายงานผลการฝึกอบรม

    รายละเอียดข่าว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ที่ ๓๒๗/256๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 2565 เรื่อง อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ โดยอนุญาตให้ สิบเอกประดิษฐ สารจันทร์ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ซึ่งมีกำหนดการอบรม วันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา     เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ