องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๕๑-๒๗ สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก ราคากลาง ๑,๖๓๘,๑๙๙.๔๓ บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๕๑-๒๗ สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก ราคากลาง ๑,๖๓๘,๑๙๙.๔๓ บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง