องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีรอบ 6 เดือน ITA


นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ