องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก กับ สำนักงานเจ้าคณะตำบลด่านนอก ,วัดบ้านด่านนอก,วัดละเลิงพิมาน วัดบ้านน้อย,โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา),โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านนอก,ผู้นำท้องที่    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ