องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง



    เอกสารประกอบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ