องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 เม.ย. 2565 ]74
2 การขอยืมวัสดุ [ 28 เม.ย. 2565 ]75
3 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 28 เม.ย. 2565 ]76
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 28 เม.ย. 2565 ]79
5 ขอความช่วยเหลือสาธารณภัย [ 28 เม.ย. 2565 ]81
6 ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง [ 28 เม.ย. 2565 ]77
7 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย [ 28 เม.ย. 2565 ]73
8 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 เม.ย. 2565 ]77
9 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 28 เม.ย. 2565 ]74
10 การจัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 เม.ย. 2565 ]81
11 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 28 เม.ย. 2565 ]76
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/บ้านพักอาศัย [ 28 เม.ย. 2565 ]79
13 รายงานผลสถิติการให้บริการด้านงานสิ่งก่อสร้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]95