องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีรอบ 6 เดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบการปฏิบัติงาน 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) [ 21 เม.ย. 2566 ]26
3 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี.64-66 [ 28 เม.ย. 2565 ]110
4 แผนภูมิโครงสร้าง สามัญ [ 28 เม.ย. 2565 ]105
5 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงาน ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]108
6 ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี65 [ 1 ต.ค. 2564 ]109
7 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 22 มิ.ย. 2564 ]102
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]103
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]104
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2564 ]130
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]100
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]107
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 6 ม.ค. 2564 ]193
14 แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 [ 30 ต.ค. 2563 ]123
15 ประกาศแผน 3 ปี (64-66) [ 29 ก.ย. 2563 ]117
16 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 22 ม.ค. 2563 ]104
17 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 ม.ค. 2563 ]113