องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]39
22 ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด่านนอก [ 15 มิ.ย. 2565 ]150
23 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 14 มิ.ย. 2565 ]35
24 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน อบต.ด่านนอก [ 14 มิ.ย. 2565 ]34
25 เงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ [ 30 พ.ค. 2565 ]155
26 แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท [ 30 พ.ค. 2565 ]35
27 ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านนอก [ 2 พ.ค. 2565 ]123
28 ประกาศรับลงทะเบียยแสดงตนของสมาชิสภาเด็กและเยาชนตำบลด่านนอก [ 2 พ.ค. 2565 ]110
29 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เข้าถึงบริการของรัฐ [ 26 เม.ย. 2565 ]22
30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]64
31 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]37
32 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อแสดงความคิดเห็น [ 5 เม.ย. 2565 ]22
33 แนวทางการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้าทางสาธารณะ [ 17 มี.ค. 2565 ]14
34 รายการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]20
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]182
36 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก [ 1 ก.ย. 2564 ]136
37 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]158
38 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 18 ส.ค. 2564 ]198
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 17 ก.พ. 2564 ]120
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]159
 
|1หน้า 2|3